Cranio-sacraal therapie/ lichaamsgerichte therapie

­Alweer 10 jaar geleden ben ik door een collega in contact gekomen met cranio sacraal therapie. Ik heb de opleiding gedaan en ben zeer enthousiast over deze manier van kijken naar een lijf en het cranio-sacraal systeem.  Het is een benadering die heel erg past in mijn holistische visie en ik heb er zeer bijzondere resultaten mee ervaren.

Hier een korte uitleg:
Bij cranio sacraal therapie worden niet de ziektesymptomen op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als geheel. De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan.
Het cranio sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.
Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het cranio sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.
Tijdens een behandeling van het cranio sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpoint perioden waarin het lichaam zich herstelt.
Aangezien cranio sacraal therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.