Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie is – net als fysiotherapie, manuele therapie en osteopathie – gericht op het systeem van bewegen. De therapie is daarnaast een vrij nieuwe behandelingsvorm die in de jaren 80 uit de osteopathie is ontstaan en waarbij de therapeut op zoek gaat naar de oorzaak van een probleem. Lichaam en geest vormen hierbij een geheel (holistische benadering), terwijl voor een craniosacraal therapeut het hele systeem van bindweefsels het verbindende radarwerk van het lichaam is. Door haperingen (verhoogde spanningen in het bindweefsel) in dat systeem op te sporen en deze met zachte manuele technieken te behandelen, kunnen zowel fysieke als emotionele klachten verdwijnen.

Kleine achtergrond

Zoals de naam aangeeft, wordt bij de craniosacraal therapie het craniosacraal gebied van ons lichaam als uitgangspunt genomen. Dit strekt zich uit van het schedelgebied (het craniale deel) tot aan de botten van het bekken (het sacrale deel). Want juist in dit gedeelte van ons lichaam kan een bepaald ritme worden waargenomen. Onder invloed van een vloeistof die de hersenen en ruggenmerg omgeeft en die toe- en afneemt, ontstaat namelijk een beweging van het hersenvlies en als gevolg daarvan een minimale, nauwelijks voelbare beweging van de schedelbeenderen. Dit is tijdens een hersenoperatie door dr. John Upledger ontdekt, die daarmee de grondlegger van de craniosacraal therapie werd. Zoals ieder mens een ademhalings- en hartritme heeft, zo heeft iedereen eigenlijk ook een craniosacraal ritme, dat van levensbelang is. Een cranioscacraal therapeut kan dit subtiele ritme voelen en krijgt daarmee informatie over de werking van het systeem en de spanningen in het eraan gekoppelde bindweefselsysteem.

Zelfgenezend vermogen
Het craniosacraal systeem – de spil in de aansturing van ons lichaam – en het zelfgenezend vermogen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen heeft van nature zelfgenezend vermogen in zich, wat we dagelijks bewust en onbewust gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herstel tijdens onze nachtrust en aan het genezen van wondjes. Daarnaast wordt alles wat we meemaken – zowel de fysieke kracht en pijn van bijvoorbeeld een botsing met een auto als de manier waarop we daar emotioneel op reageren door angstig te zijn of bijvoorbeeld heel verdrietig – opgeslagen in ons bindweefsel. Als deze gebeurtenissen te groot zijn of te vaak voorkomen, dan zorgen deze voor te veel spanning in het bindweefsel, waarbij het zelfgenezend vermogen tekort schiet en er een soort van verhardingen in het bindweefsel ontstaan. Deze blokkades leiden vervolgens tot lichamelijke klachten.

Dit betekent dan ook dat het zelfgenezend vermogen verzwakt kan worden door situaties als een ongeluk, een ziekte, een operatie, stress of verkeerde voeding. Een craniosacraal therapeut versterkt het zelfgenezend vermogen door beperkingen/spanningen in het bindweefselsysteem weg te halen en daarmee de oorzaken van de klachten te laten verdwijnen.

parkinson en pesticiden

Meer onderzoek nodig naar verband ziekte van Parkinson en pesticiden

Meer onderzoek nodig naar verband ziekte van Parkinson en pesticiden

20 september 2019

De risico’s op de ziekte van Parkinson, als gevolg van de blootstelling aan pesticiden, zijn nog onvoldoende in kaart zijn gebracht. Dat erkennen zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in ZEMBLA. Meer en beter onderzoek naar de risico’s op Parkinson moet plaatsvinden nog voordat bestrijdingsmiddelen op de markt worden toegelaten, of worden herbeoordeeld, vindt ook de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Uit onderzoek van ZEMBLA blijkt dat ook  pesticiden die vandaag de dag gebruikt worden in de Nederlandse landbouw Parkinson kunnen veroorzaken. 

Uit de uitzending van ZEMBLA blijkt dat de ziekte van Parkinson door de wetenschap al jarenlang in verband wordt gebracht met de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen die in de land- en tuinbouw worden gebruikt.

In ZEMBLA zegt hoogleraar Epidemiologie Roel Vermeulen: “Als we kijken naar het gemiddelde risico (van de literatuurstudie, red.) dan zien we dat er een verhoging is van 60 procent op het krijgen van Parkinson bij het beroepsmatig toepassen van pesticiden. Momenteel zijn er ruim 50.000 mensen met parkinson in Nederland. Dat aantal neemt toe.

LTO verbijsterd 

Niels Zuurbier, bestuurder van de land- en tuinbouworganisatie LTO, reageert geschrokken als ZEMBLA hem de wetenschappelijke conclusies over de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson voorlegt. “Ik ben verbijsterd,” zegt hij. “Als het waar is dat er een relatie is tussen het gebruik van gewasbescherming en parkinson, dan moeten we (LTO, red.) dat gewoon uitzoeken,” aldus Zuurbier.

Een aantal oude, verboden middelen zijn door de wetenschap in verband gebracht met parkinson. Voorbeelden daarvan zijn de onkruidbestrijder Paraquat, de schimmelbestrijder Maneb en de insecticide Rotenon.

Huidig middel verdacht

Uit het onderzoek van ZEMBLA blijkt dat ook huidige middelen verdacht zijn. Zo is het middel Mancozeb, een schimmelbestrijder, qua chemische samenstelling voor de helft identiek aan het beruchte middel Maneb. Maneb is sinds 2017 in Nederland verboden.

Hoogleraar Toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit van Utrecht: “Een deel van Mancozeb, de helft, is Maneb. Van Maneb is bekend dat het een verhoogd risico geeft op Parkinson. Daarmee valt Mancozeb in dezelfde, verdachte groep.” Hij voegt eraan toe dat uit toxicologische experimenten blijkt, dat Mancozeb vergelijkbare zenuwschade veroorzaakt als Maneb, waardoor Parkinson kan ontstaan. Hoewel in wetenschappelijke studies steeds meer aanwijzingen worden gevonden dat Mancozeb de ziekte van Parkinson kan veroorzaken, is deze schimmelbestrijder gewoon toegelaten. De toelating loopt tot november 2021 en zal dan opnieuw beoordeeld worden.

Mancozeb is in Nederland de meest verkochte schimmelverdelger. Uit de door Greenpeace Nederland bij de overheid opgevraagde verkoopcijfers blijkt dat in 2017 maar liefst 2,5 miljoen kilo van het middel is verkocht. Dat is veel meer dan de gebruikcijfers van het CBS, op basis van een enquête onder telers. Volgens die cijfers is er in Nederland 1,4 miljoen kilo van het middel toegepast (in 2016).

“Meer en beter onderzoek noodzakelijk”

Ondanks de wetenschappelijke conclusie dat ook huidige middelen een mogelijk oorzakelijk verband hebben met het ontstaan van de ziekte van Parkinson hoeven fabrikanten van pesticiden geen testen te doen om de risico’s op Parkinson in kaart te brengen. “Ik vind dat niet verantwoord,” zegt toxicoloog Martin van den Berg. Volgens hem moet de Europese Unie besluiten het middel Mancozeb van de markt te halen.

Ook Teus van Laar, hoogleraar Neurologie aan de Universiteit van Groningen, vindt dat huidige en nieuwe bestrijdingsmiddelen moeten worden getest op het risico van Parkinson. “Als je een risicoverhoging hebt van 50 tot 60 procent dan vind ik dat wel de moeite waard, want het gaat om de gezondheid van veel mensen,” aldus Van Laar.

Van Laar krijgt bijval van zijn wetenschappelijke vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Ook die onderkent de noodzaak voor meer onderzoek naar de risico’s op Parkinson voordat bestrijdingsmiddelen op de markt worden toegelaten, zo laat de vereniging ZEMBLA weten. 

In antwoord op vragen van ZEMBLA erkennen zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat er nog te weinig bekend is over de risico’s op Parkinson als gevolg van de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. “Met betere testen zouden de risico’s beter in kaart kunnen worden gebracht,” schrijft het RIVM.

De EFSA vindt dat zowel bij de aanvraag voor toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen als bij de herbeoordeling van bestaande middelen meer en beter onderzoek moet worden gedaan naar de risico’s op Parkinson. “Dan zal de EFSA beter in staat zijn om chemicaliën te ontdekken die Parkinson veroorzaken of daaraan bijdragen,” aldus de EFSA in een schriftelijke reactie.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat verantwoordelijk is voor het veilig gebruik door de toepassers van bestrijdingsmiddelen, zegt in een reactie “deze inzet op verdere kennisontwikkeling” te steunen “en zal dat ook in Europees verband blijven benadrukken.”

In een reactie op het pleidooi van EFSA en RIVM stelt Nefyto, de brancheorganisatie van de agrochemische industrie, dat de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en “het risico op het al dan niet ontwikkelen van de ziekte van Parkinson” complex is. De wetenschappelijke kennis op dit gebied is “wordt ook binnen de industrie verder ontwikkeld”, aldus Nefyto.

(Bron: Zembla)

Bekijk hier de uitzending ‘Parkinson op het platteland’ van Zembla

Lees de Kamervragen die de PvdA stelde n.a.v. de uitzending van Zembla

Lees hier de antwoorden op de vragen van Zembla aan het Ctgb

Tandarts angst en EMDR , een casus uit mijn praktijk


Afgelopen jaar ben ik als EMDR-therapeut ontdekt door een tandarts uit Houten. Hij heeft verschillende clienten naar me doorgestuurd vanwege tandarts-angst. Meestal bleek de tandarts angst ontstaan in de zogenaamde tandarts bus die bij de lagere school stond en waar je op 6-7 jarige leeftijd ” alleen” naar toe moest. Helaas heeft deze mevrouw een andere reden voor haar tandarts angst. Mevrouw (67) kwam bij mij in de praktijk, ze was ” doorgestuurd” door de bewuste tandarts. Toen mevrouw binnen kwam zag ik dat ze ontzettend zenuwachtig was. Ik vroeg haar waarom ze kwam en ze vertelde me dat ze van haar tandarts moest, omdat hij zag dat ze heel veel spanning had in haar kaken en vermoedde dat haar kaakklachten niet alleen lichamelijk waren, maar kwamen door haar verleden. Na haar op haar gemak te stellen vertelde ze me dat ze vroeger heel erg gepest werd en dat ze op haar 6e door een groep jongens seksueel misbruikt is, en toen besloten heeft hier nooit iets over te vertellen ( haar kaken stijf op elkaar houden?). Na dit bijzondere gesprek waarin ze me op een of andere manier meteen vertrouwde hebben we een plannetje gemaakt. We zouden de volgende sessie EMDR gaan doen over het misbruik. Ze vertelde dat ze het heel spannend vond, en ik was benieuwd of ze zou komen. En ja hoor, de week daarna stond ze bij mijn praktijk en had er heel veel zin in. De sessie was behoorlijk heftig, maar ik zag haar langzaam een klein glimlachje tevoorschijn toveren. Pffffff, wat een ontspanning zeg, echt fijn….maar blijft dat nou? Ik zei dat ik daar geen garanties over kon geven maar dat dat meestal wel het geval is. We hebben nog 2 keer een sessie gedaan , en mevrouw eerwaarde echt opluchting. De “spier” spanning in haar kaak was zo verminderd dat ze geen operatie aan haar kaak meer hoefde te ondergaan. Ik heb nog gebeld met de tandarts en hij vertelde dat Mevrouw nu heel gemakkelijk te behandelen was. Wat een bijzondere ervaring! Dus heb je tandarts angst , kijk eens of EMDR wat voor je kan betekenen, liefs

vanaf 1 januari 2021

Wat een leuk nieuws! Vanaf 1 januari ga ik samenwerken met collega’s in Heelcentrum Doorn. Dus voor mij een nieuwe lokatie erbij! Op maandag blijf ik werken op Langs de Wal 12 B in Wijk bij Duurstede. Inhoudelijk verandert er niet zoveel want ik ben erg blij met mijn ontwikkelingen van afgelopen jaar, maar wel dus qua lokatie.

Je bent van harte Welkom!!

Maandag , Lang de Wal 12 B, Wijk bij Duurstede

Woensdag-Vrijdag, Sandenburgerlaan 6, Doorn

Liefs, Nicole

Donkere dagen

Donkere dagen? Even een casus uit mijn praktijk; Een vrouw van eind 60 komt bij me omdat ze zo bang is in het donker. Ze gaat het huis niet uit als het donker is, en ze schaamt zich hier heel erg voor. Met deze korte dagen natuurlijk ook erg beperkend voor je dagbesteding. Na de intake bleek dat Mevrouw toen ze 18 jaar was achterna was gezeten in het donker. De auto achtervolgde haar en zij fietste hard weg. Het speelde zich af in het bos. Gelukkig kwam ze op tijd bij een veilige plek en is er “niks” gebeurd. Tijdens de eerste sessie EMDR behandelde we dit voorval en de keer daarna kwam mevrouw me vertellen dat ze voor het eerst weer in het bos durfde te komen. Helaas was het met het donker nog niet beter geworden. Toen ik doorvroeg bleek dat ze vroeger als kind altijd buiten op de boerderij kolen moest halen in het donker terwijl er allemaal ratten en muizen liepen. Mevrouw was daar vreselijk bang voor , maar zoals dat vroeger ging, daar werd niet over gesproken. Toen we dit verhaal gingen EMDR. ‘en kwam er veel schaamte en verdriet naar boven. En ze had geen zin meer om bang te zijn in het donker. Ben benieuwd wat het haar gebracht heeft, ik zie haar snel. Ook bang in het donker? Neem gerust contact op, Liefs, Nicole

Angsten….en EMDR


Zoals ik al eerder beschreef heb ik veel goede ervaring met EMDR en angsten. Vaak in 1 a2 sessies heb je er geen last meer van . Zoals de spinnen casus , je hoeft ze niet meteen te knuffelen, maar gewoon vrij zijn van de angst , hoe lekker is dat? Heb je ook last van een angst ( honden, spinnen of zoals in dit artikel duiven) , neem gerust contact op , Liefs, Nicole ( 06-50653054)

Liefdesverdriet en EMDR

Steeds vaker zie ik mensen ik mijn praktijk met relatie-problemen. Echt iets van deze tijd? Regelmatig pas ik EMDR toe bij deze situaties om de lading van de emotie af te halen waardoor het allemaal minder heftig wordt. Natuurlijk is de gebeurtenis niet weg, maar de lading is vaak weg. Ook last van liefdesverdriet of jaloezie, neem gerust contact op , Liefs, Nicole ( 06-50653054)